LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zapraszamy na facebook oraz Instagram
'My 3D Homeland' - 'Ojczyzna na trzech płaszczyznach'