LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2019/2020


KLASA MENADŻERSKA


Klasa menadżerska to dobry wybór dla tych, którzy wykazują zainteresowanie takimi przedmiotami, jak: geografia, języki obce, matematyka. Uczniowie uczęszczający do klasy o profilu menadżerskim będą mogli dodatkowo rozszerzać swoje zainteresowania z zakresu turystyki lub ekonomii. Uczeń, który kończy liceum o profilu menadżerskim, posiada nie tylko bogatą wiedzę ale także umiejętności, które w sposób praktyczny przydają się na studiach i w pracy. Absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia studiów szczególnie na uczelniach: ekonomiczno-społecznych, prawniczych, politechnicznych i uniwersyteckich.
Studia ekonomiczne (np. gospodarka przestrzenna, ekonomia, finanse i rachunkowość, finanse i bankowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka, komunikacja wizerunkowa, marketing, zarządzanie i administracja).
Studia politechniczne (np. geologia, architektura krajobrazu, geodezja, geoturystyka, ochrona środowiska).
Studia uniwersyteckie (np. geografia, archeologia, przyroda, etnologia i antropologia, psychologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo).
Studia turystyczne (np. turystyka i rekreacja, hotelarstwo).
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to: geografia, języki obce oraz matematyka lub wiedza o społeczeństwie Oferta klasy o profilu menadżerskim będzie skierowana do uczniów, którzy będą chcieli rozwijać swoje zainteresowania związane z turystyką i językami obcymi. Dla wymienionej grupy organizowane będą wycieczki krajoznawcze w ramach turystyki aktywnej oraz wyjazdy na targi turystyczne. Dodatkową atrakcją będą zajęcia pozalekcyjne w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego.
Edukacja na tym profilu umożliwia:
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii, języka angielskiego języka niemieckiego, matematyki
 • start w olimpiadach i konkursach w zakresie przedmiotów geografia, języki obce, matematyka
  uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych UJ

Absolwenci profilu menadżerskiego mogą pracować w różnych firmach, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wiedza i doświadczenie z zakresu administrowania i zarządzania produktem, produkcją, ludźmi i zasobami. Pracę można znaleźć w organach samorządowych, służbach państwowych, różnego rodzaju przedsiębiorstwach.

KLASA PROMEDYCZNA


Klasa o tym kierunku kształcenia daje możliwości pogłębienia wiedzy z biologii i chemii. Realizacja tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym daje szanse na rozwijanie pasji oraz dobre przygotowanie do matury, ułatwia uczestnictwo w różnorodnych formach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oferowanych dla zainteresowanych uczniów, np.
 • udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Rzeszowskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
 • uczestnictwo w obozach naukowych i wycieczkach przedmiotowych,
 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego z biologii i chemii oraz w kołach przedmiotowych.

Wybór profilu promedycznego (biologia-chemia-matematyka) daje wielkie możliwości dalszego kształcenia zarówno na studiach medycznych, przyrodniczych, jak też technicznych na tak ciekawych i przyszłościowych kierunkach, jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, ratownictwo, fizjoterapia, elektroradiologia, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologia, kryminalistyka, neurobiologia, leśnictwo, ogrodnictwo, kształtowanie krajobrazu, weterynaria, dietetyka, bezpieczeństwo i technologia żywienia i żywności, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, bioinżynieria, biotechnologia i wiele innych.

KLASA POLITECHNICZNA


Oferta klasy politechnicznej skierowana jest głównie do uczniów, których pasjonują nauki ścisłe, takie jak: matematyka, fizyka czy informatyka oraz w przyszłości zamierzają podjąć studia:
 • politechniczne, np. na kierunkach: informatyka, informatyka stosowana, informatyka i ekonometria, mechanika i budowa maszyn, elektronika i telekomunikacja, elektromechanika, mechatronika, automatyka i robotyka, energetyka, transport i logistyka, lotnictwo, budownictwo, architektura, geodezja,
 • ekonomiczne, np. ekonomia, finanse i rachunkowość, rachunkowość i controling, analityka gospodarcza, ekonometria, informatyka, zarządzanie, handel zagraniczny,
 • uniwersyteckie, np. kierunki w zakresie nauk ścisłych lub matematyczno-przyrodniczych.

Edukacja na tym profilu umożliwia:

 • przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka i informatyka,
 • uczestnictwo w wykładach, warsztatach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych różnych uczelni wyższych,
 • udział w konkursach i olimpiadach z zakresu przedmiotów ścisłych,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla maturzystów z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka.


KLASA HUMANISTYCZNA


Klasa o profilu humanistycznym to dobry wybór dla pasjonatów literatury, filozofii, historii, kultury i sztuki. To miejsce dla ludzi kreatywnych, ciekawych świata, pragnących rozwijać swoje twórcze pasje, dzielić się swoimi poglądami, spojrzeniem na świat i połączyć to wszystko z  solidnym wykształceniem.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
język polski, wos, a dodatkowo historia lub język angielski. Spośród języków obcych nowożytnych można wybrać język niemiecki lub język francuski.

NASZYM HUMANISTOM PROPONUJEMY DODATKOWO:


 • koło olimpijskie z języka polskiego, historii, wos-u, języka angielskiego przygotowujące do udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Języka Angielskiego,
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych realizowanych przez uczelnie wyższe ( UR, UJ ),
  lekcje i spotkania ze specjalistami w dziedzinie humanistyki ( np. nauczycielami akademickimi, pisarzami, dziennikarzami,
 • wyjścia do teatru, kina, wyjazdy do opery itp.,
 • wycieczki kulturoznawcze, polonistyczne, historyczne,
 • uczestnictwo w symulacjach rozpraw sądowych,
 • spotkania z politykami, samorządowcami, europosłami,
 • aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, regionu,
 • udział w nieodpłatnych zajęciach przygotowujących do egzaminu maturalnego.


PRZYGOTOWUJEMY DO STUDIÓW NA RÓŻNYCH KIERUNKACH:


filologia polska, filologie obce nowożytne, prawo, filologia klasyczna, historia, nauki polityczne, socjologia, pedagogika, psychologia, filmoznawstwo, aktorstwo, europeistyka, amerykanistyka, etnologia i kulturoznawstwo, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, archeologia, etyka, elektroniczne przetwarzanie informacji, język w komunikacji społecznej, administracja, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe

UCZĄC SIĘ W TEJ KLASIE:


 • poszerzysz wiedzę o literaturze i kulturze zarówno polskiej, jak i światowej,
 • nauczysz się krytycznie patrzeć na dzieła literackie, filmowe, teatralne, muzyczne i malarskie, ponieważ one stanowią przedmiot analizy na lekcjach j. polskiego,
 • dzięki zajęciom z historii i wos-u zrozumiesz współczesność poprzez poznawanie przeszłości,
 • będziesz miał liczne okazje do wyrażania własnych poglądów, doskonalenia warsztatu dyskusji,
 • rozwiniesz zainteresowania i zaprzyjaźnisz się z fascynującymi młodymi ludźmi, którzy patrzą na świat podobnie jak Ty.