Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Projekt programu Erasmus + współfinansowany przez Unię Europejską
Wniosek numer: 2017-1-PL01-KA101-035823

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie jest realizatorem działań projektowych w ramach programu ERASMUS+.

RELACJA Z WYJAZDÓW:
Baile Átha Cliath – Dublin
Niemożliwe staje się możliwe - misja nr 4
14 dni w Szkocji – język i kultura
Jeśli kurs językowy, to tylko w Edynburgu
W drodze do Europy – misja numer 1

Nauczyciele naszej szkoły oraz kadra zarządzająca są  realizatorami projektu „W drodze do Europy – rozwój kompetencji językowych i europejskiej sieci kontaktów”. Projekt realizowany jest w ramach akcji: Mobilność kadry edukacji szkolnej. Uczestnicy projektu wzięli udział w tygodniowych lub dwutygodniowych kursach w różnych krajach Unii Europejskiej.

Najważniejszymi celami projektu są:
•    Wdrożenie innowacyjnej metody CLIL i utworzenie dwujęzycznego oddziału liceum.
•    Wdrożenie nowych form pracy na zajęciach i aktywizacji uczniów podczas zajęć, w tym z użyciem narzędzi TIK.
•    Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli.
•    Rozszerzenie europejskiej sieci kontaktów.
•    Rozpoczęcie nowych projektów międzynarodowych angażujących uczniów.
•    Zapobieganie przejawom nietolerancji i ksenofobii.
Uczestnicy projektu nawiązali również współpracę z nauczycielami z innych krajów w trakcie realizacji mobilności w celu wymiany doświadczeń . Mobilność ta będzie również okazją do nawiązania kontaktów międzynarodowych do dalszej współpracy i wymiany uczniów.
Projekt będzie realizowany od 1 czerwca 2017  do 30 listopada 2018  i weźmie w nim udział 8 nauczycieli:
3 nauczycieli języka angielskiego, 1 nauczyciel matematyki, 1 nauczyciel przedsiębiorczości, 1 nauczyciel bibliotekarz, 1 nauczyciel wiedzy o kulturze i 1 nauczyciel wychowania fizycznego.

Nauczyciele biorący udział w projekcie przeprowadzili szkolenia dla Rady Pedagogicznej i zespołów przedmiotowych:
1. eTwinning platformą współpracy szkół (Beata Wójcik i Ewelina Drozd)
2. Blog edukacyjny jako cyfrowe narzędzie pracy z uczniami (Tomasz Jakubasz)

Regulamin rekrutacji jest dostępny u Koordynatora projektu i w sekretariacie szkoły.