LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Projekt „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim”, jako przykład dobrych praktyk