LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z profesorem Kazimierzem Ożogiem