LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

WOLONTARIUSZE PODCZAS JUBILEUSZU SOSW