LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Warsztaty na Wydziale Biologiczno – Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego