Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zmiana przydziału sal lekcyjnych

Nastąpiły drobne poprawki planu zajęć i zmiana przydziałów pracowni na zajęcia. Zalecane jest sprawdzenie podziału godzin. Proszę zgłaszać terminy zajęć pozalekcyjnych.
16.09.2023-21.09.2023