Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie wywiadowcze z rodzicami

Odbędzie się w dniu 22.09.2022 (czwartek)
godz.16:00 rodziców uczniów klas I zapraszamy do auli na spotkanie organizacyjne
godz.16:30 rodziców uczniów kl. I, II, III,IV zapraszamy na spotkanie z wychowawcami w klasach.
godz. 17.30 spotkanie Rady Rodziców
20.09.2022-20.09.2022