Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dzień Otwarty Szkoły

Wszystkich 8-klasistów zapraszamy do udziału w Dniu otwartym szkoły.

24.05.2024 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

29.04.2022-27.05.2024