Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

I Etap Rekrutacji

16.05.2022 08:00 do 24.06.2022 15:00
Rejestracja kandydatów w systemie i składanie wniosków o przyjęcie. >>wejście do systemu<<
22.07.2021-29.06.2022