Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

I Etap Rekrutacji

Rejestracja kandydatów i składanie wniosków wraz z dokumentami wymienionymi we wniosku do oddziałów ogólnodostępnych 13.05.2024-14.06.2024>wejście do systemu<
22.07.2021-29.06.2024