LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Przydział sal zastępczych


13:05 - za Aula sala A20, 14.05 - za A2 sala A20, 15.05 - za aulę sala A6, 20.05 - za A2 sala A20
10.05.2019-17.05.2019