Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Odbiór świadectw maturalnych

Świadectwa dojrzałości będą wydawane od dnia 9.07.2024r od godz 9:00 w sekretariacie szkoły.
Odbiór możliwy tylko z dokumentem tożsamości lub stosownym upoważnieniem.
29.06.2017-10.07.2024