LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Interaktywnym Konkursie Języka Angielskiego

Mogalo Understand III (21.03.2019 r.)


1.Bartosz Wałach – uczeń klasy 2A: dyplom wyróżnienia za uzyskanie dobrego wyniku, 5 miejsce w województwie, 51 w kraju; bezpłatny udział w IV edycji konkursu (2020 r.); opiekun – Beata Wójcik
2.Paweł Żydzik – uczeń klasy 2A: dyplom wyróżnienia za uzyskanie dobrego wyniku, 8 miejsce w województwie; opiekun – Iwona Trojamowska
3.Jakub Bać – uczeń klasy 2A: dyplom wyróżnienia za uzyskanie dobrego wyniku, 12 miejsce w województwie; opiekun – Karina Zając

Gratulacje dla wszystkich 13 Uczestników, a w szczególności dla Wyróżnionych!

Koordynator konkursu
Beata Wójcik
08.04.2019

Szkolny Konkurs na prezentację pt. „Łączą nas zamki i ich legendy”

‘Castles and their legends is what unites us’


Konkurs jest formą przygotowania do udziału w projekcie pt. „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim” - rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym (‘European Entrepreneurs - developing students’ entrepreneurial, multilingual, multicultural and digital competences on a transnational level’).
Projekt jest planowany do realizacji w ramach programu PO WER – Programu Operacyjnego Unii Europejskiej Wiedza Edukacja Rozwój w roku szkolnym 2019/2020 w klasach pierwszych i drugich LO.
Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.
08.04.2019

„Lampą jest nakaz, a światłem Prawo” (Prz 6,23)

2 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się III Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Tegoroczna edycja dotyczyła dwóch tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu i bierzmowania. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

„Tak. Pomagam”

Nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego wyzwalają w nas uczucia solidarności i empatii. Jest to czas kiedy chętnie otwieramy serca na innych ludzi. Również Wielki Post skłania wierzących do okazywania względem bliźnich różnych uczynków miłosierdzia. Zabiegając o to, by zbliżające się święta wielkanocne były obfite, nie zapomnieliśmy o tych, którym na co dzień wiedzie się gorzej, są ubożsi, chorzy lub starsi.

Szanowni Państwo Rodzice uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego referendum strajkowego, od 8 kwietnia br. planowana jest w szkole akcja strajkowa.
Uczniowie, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły, będą mieć zapewnioną opiekę.
Termin zakończenia planowanego strajku podany zostanie na stronie internetowej szkoły.
05.04.2019

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10238 239 następna »