LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

E-learning w naszej szkole!


Nauczanie na odległość zyskuje coraz większą ilość sympatyków i to nie tylko dzięki swojej funkcjonalności. Dynamiczny rozwój technik informacyjnych oraz Internetu przyniósł największy postęp i stwarza ciągle nowe możliwości w dziedzinie kształcenia i edukacji na odległość (ang. distance learning).

O nauczaniu na odległość mówimy wtedy, gdy istnieje pewna, nieokreślona, odległość między nauczycielem oraz uczniami. Nie jest wymagana tu obecność w określonym czasie i miejscu na zajęciach (wykłady, ćwiczenia), a do przekazywania wiedzy stosowane są w tej formie edukacji współczesne osiągnięcia technik informacyjnych oraz nowoczesne media informatyczne. Nauczanie odbywa się bez kontaktu ucznia z nauczycielem, wzrasta rola samokształcenia, możliwe jest dostosowanie tempa, poziomu i miejsca przyswajania wiedzy przez ucznia.


Sam zobacz.

Wejdź na platformę e-learningową naszej szkołySprawdź również...