LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

WYKAZ INSTYTUCJI WSPÓŁPRACUJĄCYCH W REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. (017) 2765034
Prokuratura Rejonowa tel. (017) 2761067
Sąd Rodzinny Nieletnich, kuratorzy sądowi tel. (017) 2761126 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • Strzyżów          tel. (017) 2761109
  • Niebylec         tel. (017) 2773046
  • Czudec          tel. (017) 2772261
  • Wiśniowa          tel. (017) 2775504
  • Frysztak          tel. (017) 2777925


Komenda Powiatowa Policji tel. (017) 2765310
Sanepid – Stacja Powiatowa w Strzyżowie tel. (017) 2761152
Punkt Konsultacyjno – Informacyjny tel. (017) 2763800
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna tel. (017) 2761075
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie tel. (017) 2761354


Formularz zgłoszenia dla rodzica sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ucznia.

PREZENTACJA - Obowiązki szkoły w zakresie bezpieczeństwa
hejt w internecie
ZMIANY W SPRAWIE
UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r.

DOPALACZE ODŁSONA PIEKŁA - pakiet edukacyjny
Dopalacze kradną Życie - strona informacyjna kampanii
Prezentacja - Rodzice i Szkoła
Komunikacja w rodzinie
Jak pomóc dziecku
Bliżej siebie dalej od narkotyków - poradnik dla rodziców
Zasady organizacji wycieczek
Jak zapewnić bezstresowy egzamin twojego dziecka
Czym są dopalacze ?
Artykuł Tomasza Leśniaka na temat profilaktyki chłoniaka
PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE U OSÓB DOROSŁYCH