LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Spotkanie z profesorem Kazimierzem Ożogiem

W dniu 12 grudnia mieliśmy wielki honor gościć wspaniałego gościa – prof. dra hab. Kazimierza Ożoga, wybitnego językoznawcę, członka Polskiej Akademii Nauk, byłego członka Rady Języka Polskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Rzeszowskiego, a wcześniej Uniwersytetu Jagiellońskiego i francuskiego uniwersytetu Lille 3. Profesor Ożóg odwiedził naszą szkołę, by wygłosić dla uczniów wykład o ważnej, wciąż aktualnej tematyce, zatytułowany „Między grzecznością i niegrzecznością – o kulturze języka polskiego”. Wykład był fascynujący, wszyscy słuchali profesora z wielką uwagą, włącznie z naszymi młodymi gośćmi – uczniami ZS im. Jana Pawła II, którzy wraz z opiekunem – panią Małgorzatą Ochab – uczestniczyli w tym spotkaniu.
Należy dodać, iż wykład profesora Kazimierza Ożoga był drugim z wydarzeń związanych Dniami Patrona – Adama Mickiewicza. Poprzedzony on został konkursem wiedzy o życiu i twórczości największego polskiego wieszcza, przygotowanym przez p. Urszulę Mendelowską i p. Barbarę Śliwę. Nie można było pominąć takiej okazji – nagrody dla najlepszych spośród 32 uczestników wręczył Pan Profesor wraz z dyrektorem Mirosławem Czarnikiem i organizatorkami konkursu. Zwycięzcami okazali się: II miejsce ex aequo – Katarzyna Włodyka (IIB) i Paulina Urban (IIB), III miejsce – Maria Koziarz (IIB), wyróżnienia: Mateusz Piwowar (IIA) i Emilia Kozak (IIC).
13.12.2019

Nauka bez granic – wizyta uczniów naszego liceum w Hiszpanii

Najpierw podróż busem na lotnisko w Krakowie-Balicach, następnie ponadtrzygodzinny lot do Malagi, znów ponad dwie godziny w busie, wiozącym członków wyprawy do Algeciras – portu na południowym krańcu Hiszpanii, tuż obok Gibraltaru i wreszcie przeprawa promowa do Ceuty – hiszpańskiej eksklawy na kontynencie afrykańskim, wciśniętej między Maroko, Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne. Tak wyglądała podróż piętnaściorga uczniów i trojga nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie do miejsca, gdzie przez tydzień – od 19 do 26 listopada uczestniczyli w realizacji mobilności w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój). Miejsca tyleż atrakcyjnego turystycznie, przepięknie położonego na styku dwóch światów – afrykańskiego i europejskiego, co urzekającego wielowiekową historią, tradycją sięgającą czasów antyku i wreszcie – co ważne w realiach polskiego listopada – kuszącego wciąż piękną pogodą. Jednak te aspekty życia stanowiły tylko dodatek do działań, jakie w Ceucie, we współpracy z miejscową szkołą Instituto de Educación Secundaria Almina, zaplanowali uczniowie strzyżowskiego liceum. A była nią inicjatywa pn. „Przedsiębiorca w wymiarze europejskim – rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, wielojęzyczności, wielokulturowości i narzędzi TIK na poziomie ponadnarodowym”. W jej ramach realizowano następujące cele: wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedsiębiorczości, rozwijanie wielojęzyczności, zwłaszcza w odniesieniu do terminologii biznesowej w języku angielskim, rozbudowanie kompetencji cyfrowych młodzieży, wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji uczniów oraz promowanie otwartości, tolerancji i poszanowania różnorodności. A wszystko to w ramach działalności wirtualnego biura podróży, bazującego na rynkach polskim i hiszpańskim i na nie kierującego swą ofertę.
Nazwa programu, dzięki któremu możliwa była ta atrakcyjna eskapada zawiera trzy istotne z punktu widzenia szkoły elementy: wiedzę, edukację i rozwój, warto zatem w należyty sposób je wyeksponować.

Jak świętowaliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W tym roku myśl przewodnią obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: „Wyobraź sobie” rozwinęliśmy, organizując konkurs plastyczny pt. „Ulubiona postać biblijna” oraz spotkanie z panią Magdaleną Maraj, która przedstawiła prezentację „Odkrywamy historie biblijne – Księga Tobiasza”. Mało znana historia ze Starego Testamentu przeniosła nas na tereny Izraela i Niniwy, gdzie poznaliśmy losy rodziny Tobiasza, pobożnego Żyda z pokolenia Neftalego. Wydarzenia opisane w pełnej mądrości Księdze okazały się ciekawe i pouczające, gdyż bohater uczy nas, jak zaufać Bogu pomimo wielu przeciwności losu. Każde z dwóch następujących po sobie spotkań młodzieży liceum i technikum kończyło się dyskusją na temat ulubionych postaci biblijnych, którymi – w wypowiedziach uczniów i nauczycieli – okazali się: św. Paweł, św. Piotr, Maryja, król Salomon, król Dawid czy Barabasz. Spotkaniom towarzyszyła wystawa 13 prac zgłoszonych do konkursu plastycznego. Okazało się, że to Noe jest najpopularniejszą postacią wśród młodzieży, a decyzją jury
I miejsce zajęła Maryja Olgi Gajewskiej, kl. 2B.
II miejsce – Maryja Natalii Szczepan, kl. 3THF
III miejsce – Noe Gabrieli Czai, kl. I BG


Wyróżnienia przyznano zaś dla Aleksandry Wójcik, kl. 1Bp, Natalii Dyki, kl. I Bp, Martyny Rabendy, kl. I Bp i Michaliny Sękowskiej, kl. BG. Wymienieni wyżej uczniowie otrzymali nagrody książkowe (Biblie i książki religijne), które ufundowała Strzyżowska Fara, podziękowania składamy zatem na ręce ks. dra Jana Wolaka.
20.11.2019

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego

25 września w hali sportowej ZST w Strzyżowie zostały wręczone stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego dla uzdolnionej młodzieży z LO w Strzyżowie, ZST w Strzyżowie i ZS w Czudcu. Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
01.10.2019

Narodowe Czytanie Polskich Nowel

Stęsknieni szkoły i uczniowskiej aktywności, już w pierwszym tygodniu nauki podjęliśmy konkretne działanie– postanowiliśmy upamiętnić poetkę Marię Konopnicką. Dlatego też w sobotę 7 września prof. G Adamczyk wykorzystując swój pobyt we Lwowie złożył kwiaty na grobie poetki na Cmentarzu Łyczakowskim, a grupa uczniów z klas humanistycznych – 1Cg i 1Cp wybrała się do poświęconego jej muzeum w Żarnowcu, aby uczestniczyć w ósmej już edycji organizowanej przez Prezydenta RP akcji Narodowego Czytania. Nieoczekiwanie staliśmy się uczestnikami wojewódzkiej odsłony tej akcji. Ze sceny w pięknym żarnowieckim parku wybrzmiały fragmenty następujących nowel: Dobra Pani Elizy Orzeszkowej, Katarynka Bolesława Prusa, Dym Marii Konopnickiej, SachemHenryka Sienkiewicza, Mój ojciec wstępuje do strażaków Brunona Schulza, Orka Władysława Stanisława Reymonta, Rozdzióbią nas kruki, wrony Stefana Żeromskiegooraz SawaHenryka Rzewuskiego. Wgronie czytających znaleźli się przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, przedstawiciele szkół imienia Marii Konopnickiej oraz uczennice z klasy 1Cg naszego liceum: Nicola Jędrzejewska, Wioletta Urban i Joanna Ziobro.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1032 33 następna »