LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

DOKUMENTY DO POBRANIA:Dla liderów przedmiotowych:

Formularze dla uczniów i absolwentów

Podręczniki i programy nauczania:


Wykaz szkolnych programów nauczania:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Diagnoza wstępna klas pierwszych:

Zespół przedmiotowy:

Monitorowanie podstawy programowej:

Klasyfikacja uczniów:

Wycieczki, wyjazdy, delegacje:

Inne: