LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/20.

16.09.2019r. godz. 16 00 - Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców
godz. 17. 45 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Propozycje zmian w programie wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

15.11.2019r.
godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze

 • Zapoznanie rodziców uczniów klas I i II z programem nauczania wychowania do życia w rodzinie.
 • Szkolenie dla rodziców - Jak pomóc uczniowi z problemami emocjonalnymi - klasy 2 
 • Jak walczyć z uzależnieniami - Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po podst.
 • Uczenie się jest fajne- klasy 1 po gimn.


30.01.2020r.
godz.16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2018/19

 • Szkolenie dla rodziców Alkohol , narkotyki dopalacze- to mnie nie kręci! -klasy 1 po gimn.
 • Uczenie się jest fajne- klasy 1 po podst.
 • Kl. III – stres przedmaturalny


21.04.2020r.
godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00 - Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
25.09.2019

Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas

W dniu 16 września( poniedziałek) planowane jest spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas.
Termin ten jest podyktowany realizacją działań projektowych( rekrutacja uczniów do projektu).

Spotkania planowane są wg harmonogramu:
 • spotkanie z dyrekcją, pedagogiem doradcą zawodowym w auli - godz. 16:00 rodzice uczniów klas 1 po szkole podstawowej, później z wychowawcami w klasach
 • w auli - godz 16:30 rodzice uczniów klas 1 po gimnazjum, później z wychowawcami w klasach
 • rodzice uczniów klas 2 i 3 godz 16:30 - spotkanie bezpośrednio z wychowawcami w klasach
 • rodzice uczniów klas 2 o godz 17:00- spotkanie w auli z dyrekcją i koordynatorem projektu p.B.Wójcik

Więcej informacji i propozycja tematyki spotkań w terminie późniejszym.
10.09.2019

Jak zalogować się do dziennika elektronicznego?

Wszyscy uczniowie klas pierwszych i ich rodzice, którzy podali adres e-mail w podaniu do szkoły mogą logować się do dziennika.
Jeśli nie wiesz, jak zalogować się do dziennika elektronicznego, obejrzyj film.

03.09.2019

Bezpłatny Microsoft Office 365

dostępny dla każdego nauczyciela i ucznia naszej szkoły

Plan zajęć - oznaczenie grup przedmiotowych

Proszę zapoznać się z oznaczeniem grup przedmiotowych w klasach na rok szkolny 2019/20.
Na liście nie podano tych przedmiotów rozszerzenia, które są realizowane wspólnie przez wszystkie grupy w danej klasie. Np. takim przedmiotem jest biologia w klasie 2B.    
    
Oznaczenia numerów grup na zajęciach wf-u są niezależne od podanych w zestawieniu.
To samo dotyczy języków obcych w klasach, w których język obcy nie jest rozszerzany.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1016 17 następna »