LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XLIV Olimpiada Geograficzna

Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły: Justyna Bury(3B), Dominika Gołda (3B) oraz Weronika Obrzut (2C) zakwalifikowała się do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Geograficznej, który odbędzie się w Kolbuszowej w terminie 8 – 10 lutego. Dominika uzyskała 88 punktów, Justyna 87, Weronika 75.
Ponadto w I etapie Olimpiady brała udział uczennica klasy 2C Dominika Podlasek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie.
Opiekunem uczniów jest p. Bogusław Mazur.
08.12.2017

Sukces w 25. Olimpiadzie Infomatycznej

Z przyjemnością informujemy, że Mateusz Zdon, uczeń klasy 3A, zakwalifikował się do półfinału 25 Olimpiady Informatycznej organizowanej przez MEN i Fundacje Rozwoju Informatyki.
Jest to tym większy sukces, że z całej Polski do półfinału zakwalifikowało się łącznie 373 uczniów, w tym tylko 5 osób z województwa podkarpackiego.
Mateusz jest bardzo uzdolnionym informatykiem. Już jako uczeń klasy drugiej programował na poziomie wiedzy i umiejętności wymaganym od studentów wyższych uczelni informatycznych. W ubiegłorocznej edycji olimpiady zabrakło mu niewiele punktów, by zakwalifikować się do półfinału. Liczymy na sukces w tym roku. Zawody półfinałowe odbędą się w Krakowie, w dniach 13-15.II.2018 roku.
Gratulacje dla Mateusza. Trzymamy za niego kciuki.
Opiekun ucznia
Bogusław Popieluch
05.12.2017

II Olimpiada Statystyczna

Informujemy, że Kacper Piskadło z klasy 1D zakwalifikował się do etapu okręgowego II Olimpiady Statystycznej.
Gratulujemy Kacprowi oraz opiekunowi panu Bogusławowi Mazurowi.
04.12.2017

Natalia Kozimor z kl. 2C stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Z przyjemnością informujemy, że Natalia pozytywnie przeszła proces kwalifikacji i została przyjęta do grona 539 stypendystów z całej Polski Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci na rok szkolny2017/2018.
Program obejmuje pomoc uczniom wybitnie zdolnym wspierając ich samodzielną pracę nad rozwojem zainteresowań oraz zdobywaniem cennych umiejętności i wiedzy w różnych dziedzinach – poznawczej, muzycznej i plastycznej. Stypendyści to młodzi ludzie o bardzo różnorodnych zainteresowaniach i uzdolnieniach. Program współpracując z uczelniami wyższymi, instytucjami badawczymi, kulturalnymi i artystycznymi zapewnia całkowicie bezpłatny udział dzieci i młodzieży w zajęciach wzmacniających rozwój ich uzdolnień. Są to m. in. specjalistyczne warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, staże badawcze, wielodyscyplinarne obozy naukowe i ogólnorozwojowe oraz inne formy aktywności. Celem nadrzędnym Programu jest rozwijanie w młodych ludziach ciekawości i pasji naukowych.
Natalia jako stypendystka Programu w marcu weźmie udział w  tygodniowych warsztatach biologicznych na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w warsztatach neuronaukowych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Udział w tego rodzaju zajęciach to szansa na pogłębienie swoich zainteresowań i pasji.
Gratulujemy!
Więcej informacji http://fundusz.org/2000/01/kontakt/
21.11.2017

XXXIII Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała

W dniu 19.10.2017r. w LO Strzyżów odbył się etap powiatowy XXXIII Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała. Uczniowie w czasie 120 min rozwiązywali trzy zadania, które były punktowane w skali od 0 od 6. W etapie powiatowym tego konkursu uczestniczyło łącznie 38 uczniów naszej szkoły. Komisja Główna Konkursu w Łańcucie po weryfikacji prac do finału zakwalifikowała ośmiu uczniów naszej szkoły:
  1. Gabriela Pirga – klasa 1B
  2. Krzysztof Froń – klasa 1A
  3. Kamil Romaniak – klasa 1A
  4. Mateusz Wiater – klasa 2A
  5. Mateusz Zdon – klasa 3A
  6. Marcin Rypyść – klasa 3A
  7. Bartłomiej Matuszewski – klasa 3A
  8. Tomasz Ziobro – klasa 3A

Zmagania finałowe konkursu odbędą się 17.11.2017r. w Łańcucie o godzinie 10:00.
Wymienionym uczniom życzymy sukcesu w finale konkursu.
Opiekunem uczniów jest Pan Jerzy Moskal.
03.11.2017

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1073 74 następna »