LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

III Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Z wielką radością informuję, że uczniowie: Karolina Małek z klasy I C oraz Dawid Czyż z klasy II D pomyślnie zaliczyli etap szkolny III Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego z zakresu sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. W związku z tym uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się 2 kwietnia b.r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział, a Karolinie i Dawidowi składam gratulację oraz życzę powodzenia w kolejnych etapie.

ks. Karol Hadam
16.01.2019

XII Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH − matematyka

Do etapu okręgowego XII Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki zakwalifikowało się siedmiu uczniów naszej szkoły:
    1.Aleksandra Danek (klasa 3A)
    2.Aleksandra Tęczar (klasa 3A)
    3.Tomasz Boroń (klasa 3A)
    4.Kamil Jagodziński (klasa 3A)
    5.Seweryn Presnal (klasa 3A)
    6.Kamil Kalisztan (klasa 3A)
    7.Mateusz Wiater (klasa 3A)


Etap okręgowy olimpiady z matematyki odbędzie się 3.02.2019 r.
Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy sukcesów w kolejnym etapie.
Opiekunem uczniów jest Pan Jerzy Moskal.
16.01.2019

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH - fizyka

Mateusz Kuczek, uczeń klasy II A zakwalifikował się do etapu okręgowego olimpiady z przedmiotu fizyka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
08.01.2019

Agata Froń – absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie

stypendystką Ministra Edukacji Narodowej


Bardzo miła wiadomość napłynęła z Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agata Froń, absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie została stypendystką MEN jako jedna z zaledwie piętnaściorga uczniów i tegorocznych absolwentów podkarpackich szkół. Warto w tym miejscu przypomnieć sukcesy tej wybitnie uzdolnionej uczennicy, a obecnie studentki I roku filologii szwedzkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, które stały się jej udziałem w trakcie licealnej edukacji:

-zdobycie tytułu laureata II lokaty (6. wynik punktowy w kraju) eliminacji centralnych XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (rok szkolny 2017/2018),
zdobycie tytułu finalisty eliminacji centralnych XLVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2016/2017),
-podwójne zdobycie tytułu finalisty eliminacji centralnych XXIX i XXX Olimpiady Filozoficznej (2016/2017 i 2017/2018),
-zdobycie tytułu laureata Konkursu Sienkiewiczowskiego, zorganizowanego przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2016). Tytułem laureata w konkursie nagrodzonych zostało jedynie 15 osób,
-zdobycie tytułu laureata I miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka”(2018),
-współautorstwo artykułu naukowego (wraz z Mirosławem Czarnikiem) Konkurs Sienkiewiczowski 2016 – refleksje po sukcesie, który ukazał się w numerze 3(12)/2017 „Dydaktyki Polonistycznej” (czasopismo punktowane wg kryteriów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
-I miejsce w ogólnopolskim Konkursie o Życiu i Twórczości Jacka Kaczmarskiego (2018).

Warto w tym miejscu dodać, iż dzięki szerokim zainteresowaniom humanistycznym Agaty strzyżowskie liceum przez dwa ostatnie lata było jedyną szkołą w województwie mającą swych reprezentantów w obu najważniejszych olimpiadach humanistycznych – Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz Olimpiadzie Filozoficznej. Ponadto w ostatnim roku szkolnym Agata stanowiła znakomity naukowy duet z Mateuszem Wiatrem, obecnie uczniem klasy III, finalistą XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Potencjał uczniów sprawił bowiem, iż reprezentanci naszego liceum w eliminacjach okręgowych w pobitym polu pozostawili wszystkich konkurentów, zajmując dwa pierwsze miejsca, a oprócz nich do eliminacji centralnych zakwalifikowało się zaledwie siedmioro uczniów z podkarpackich szkół.
18.12.2018

XXXIV Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała

W dniu 18.10.2018r. w LO Strzyżów odbył się etap powiatowy XXXIV Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała. Uczniowie w czasie 120 min rozwiązywali trzy zadania, które były punktowane w skali od 0 od 6. W etapie powiatowym tego konkursu uczestniczyło łącznie 29 uczniów naszej szkoły. Komisja Główna Konkursu w Łańcucie po ocenie i weryfikacji wszystkich prac uczniów z całego województwa podkarpackiego do finału zakwalifikowała pięciu uczniów naszej szkoły:

1.    Jakub Karaś – klasa 1A
2.    Jakub Borys – klasa 2A
3.    Mateusz Kuczek – klasa 2A
4.    Gabriela Pirga – klasa 2B
5.    Tomasz Boroń – klasa 3A
Zmagania finałowe konkursu odbędą się 16.11.2017r. w Łańcucie o godzinie 10:00.
Wymienionym uczniom życzymy sukcesu w finale konkursu.
Opiekunem uczniów jest Pan Jerzy Moskal.
31.10.2018

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1084 85 następna »