LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kalendarz szkolny 2017/2018


Kalendarz szkolny 2017/2018 (link do informacji na stronie MEN)

Wykaz dni wolnych od zajęć w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie w roku szkolnym 2017/2018: 13.10.2017 r., 26.04.2018 r., 30.04.2018 r., 2.05.2018 r., 04.05.2018r., 7.05.2018r., 8.05.2018r., 1.06.2018r., 20-21.06.2018 r.


Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza


Rok Szkolny 2017/2018

Harmonogram imprez i uroczystości oraz konkursów i olimpiad


Rok Szkolny 2017/2018

Harmonogram wycieczek szkolnych


Rok szkolny 2017/2018