LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kadra pedagogiczna 2017/2018Dyrektor

Mirosław Czarnik

Wicedyrektor

Ilona Nowicka


Nauczyciele


Język polski:

Urszula Mendelowska
Barbara Śliwa
Violetta Wietecha
Robert Godek


Język angielski:

Barbara Leśniak
Katarzyna Rokita
Beata Wójcik
Iwona Trojanowska
Karina Zając
Joanna Martens-Skoczek


Język niemiecki:

Katarzyna Rykała
Joanna Wnęk


Język francuski:

Joanna Martens-Skoczek


Wiedza o kulturze:

Mirosław Czarnik


Historia:

Grzegorz Adamczyk
Andrzej Lenart


Matematyka:

Beata Jamróg
Jerzy Moskal
Tomasz Jakubasz


Fizyka:

Marta Rybczyk


Chemia:

Małgorzata Wożnicka

    

Biologia:

Kazimiera Ossowska


Geografia:

Bogusław Mazur


Informatyka:

Bogusław Popieluch


Wychowanie fizyczne:

Ewa Bialek
Roman Grela
Paweł Pelewicz
Agata Ziobro


Podstawy przedsiębiorczości:

Regina Pelczar
Ewelina Drozd


Pedagog szkolny:

Barbara Modliszewska


Księża Katecheci:

ks. Karol Hadam


Bibliotekarze:

Dorota Skura
Ilona Nowicka
Robert Godek