LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kadra pedagogiczna 2017/2018Dyrektor

Zofia Zając

Wicedyrektor

Ilona Nowicka

NauczycieleJęzyk polski:

Mirosław Czarnik
Urszula Mendelowska
Barbara Śliwa
Violetta Wietecha


Język angielski:

Barbara Leśniak
Katarzyna Rokita
Beata Wójcik
Iwona Trojanowska
Karina Zając
Joanna Martens-Skoczek


Język niemiecki:

Katarzyna Rykała
Joanna Wnęk


Język francuski:

Joanna Martens-Skoczek
Dominika Dedygrał


Wiedza o kulturze:

Mirosław Czarnik
Elżbieta Pietrucha


Historia:

Grzegorz Adamczyk
Krzysztof Dubiel
Andrzej Lenart
Marcin Białek


Matematyka:

Beata Jamróg
Jerzy Moskal
Tomasz Jakubasz


Fizyka:

Marta Rybczyk


Chemia:

Róża Bizon
Małgorzata Wożnicka

    

Biologia:

Agnieszka Cencora
Kazimiera Ossowska


Geografia:

Bogusław Mazur


Informatyka:

Bogusław Popieluch


Wychowanie fizyczne:

Ewa Bialek
Roman Grela
Paweł Pelewicz
Agata Ziobro


Podstawy przedsiębiorczości:

Regina Pelczar
Ewelina Drozd


Pedagog szkolny:

Barbara Modliszewska


Księża Katecheci:

ks. Krzysztof Rusznica
ks. Stanisław Szeliga


Bibliotekarze:


Dorota Skura
Jolanta Ziemba