LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Pomoc dla Republiki Środkowoafrykańskiej


W ostatnią niedzielę października, który ogłoszony został Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas wraz z delegacją uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej zorganizowali akcję, której celem było wsparcie pierwszej szkoły muzycznej powstałej w Bouar (Republika Środkowej Afryki) z inicjatywy br. Benedykta Pączki – absolwenta naszej szkoły z roku 1996. Jest on autorem wielu kreatywnych i nośnych akcji, takich jak: „Wyślij pączka do Afryki” czy „Cappuccino dla Afryki”, których celem było zbieranie funduszy na żywność dla biednej ludności w kraju, w którym pełni posługę misyjną. Warto zaznaczyć, że edukacja muzyczna to niejedyny cel powstałej placówki. Kolejnymi są: pomoc dzieciom i młodzieży z terenów dotkniętych wojną i konfliktami na tle etniczno-religijnym, a także promowanie w lokalnym społeczeństwie wartości chrześcijańskich.

BohaterOn – Pamięć o Powstańcach

BohaterON w naszej szkole to część ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej. Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię! W ubiegłorocznej edycji niektórzy uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem ks. Karola Hadama wysłali kartki do Powstańców jako wyraz wdzięczności za ich odwagę i bohaterstwo podczas Powstania Warszawskiego. W tym roku akcja wśród uczniów cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Projekt, w którym udział wzięli uczniowie większości klas ma za zadanie edukować ich bazując na historiach Powstańców, wzmacniać wśród nich poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
25.09.2019

Kromka chleba dla sąsiada

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas po raz kolejny włączyli się w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności, która tym razem odbyła się w ramach akcji „Kromka chleba dla sąsiada”. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim wsparcie osób starszych w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa, a w sposób szczególny młodzieży na ich los poprzez zbieranie produktów żywnościowych pierwszej potrzeby. Zbiórka żywności odbyła się w dniach od 20 do 21 września w sklepie „Biedronka” znajdującym się przy ul. Kombatantów w Strzyżowie. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym. Rozprowadzaniem paczek zajmie się Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii farnej w Strzyżowie, który przy tego typu akcjach chętnie współpracuje z naszymi wolontariuszami.

Papież Franciszek ostrzega: „Naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci, stracił ją”. Niech te słowa pobudzają naszą wrażliwość na potrzeby seniorów, którzy żyją wśród nas.
24.09.2019

„Lampą jest nakaz, a światłem Prawo” (Prz 6,23)

2 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się III Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego. Tegoroczna edycja dotyczyła dwóch tzw. sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu i bierzmowania. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

„Tak. Pomagam”

Nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego wyzwalają w nas uczucia solidarności i empatii. Jest to czas kiedy chętnie otwieramy serca na innych ludzi. Również Wielki Post skłania wierzących do okazywania względem bliźnich różnych uczynków miłosierdzia. Zabiegając o to, by zbliżające się święta wielkanocne były obfite, nie zapomnieliśmy o tych, którym na co dzień wiedzie się gorzej, są ubożsi, chorzy lub starsi.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »