LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Podkarpacki Konkurs Chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza

W dniu 9 listopada 2018r. odbył się w naszej szkole I etap XI edycji Podkarpackiego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza organizowany przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej. W konkursie wzięło udział pięcioro uczniów z klasy 3B.
Miło nam poinformować, że do kolejnego etapu zakwalifikowali się: Nicol Baran, Sebastian BaraMikołaj Grodzki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach zmagań konkursowych!
06.12.2018

Mikołajki

Pan Dyrektor na prośbę Samorządu Uczniowskiego a w porozumieniu Świętym Mikołajem wyraził zgodę na świętowanie mikołajek w dniu 6 grudnia. Dlatego też każdy uczeń, który będzie w tym dniu posiadał jakiś atrybut Mikołaja (czapka, pastorał, stado reniferów itp.), zostanie zwolniony z pytania ze wszystkich przedmiotów. Aby nie drażnić Świętego Mikołaja prosimy, by nauczyciele przychylnym okiem spojrzeli na tę chwalebną inicjatywę.
05.12.2018

Debata „Co teraz Unio?"

W dniu 3 grudnia 2018 roku uczniowie klasy IIID wzięli udział w debacie „Co teraz Unio?” Odbyła się ona w siedzibie głównej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Moderatorem debaty był Dominik Łazarz a uczestniczyli w niej: prof. Dr hab. Agata Jurkowska –Gomułka, ekspert ds. prawa UE, Elżbieta Łukacijewska, poseł do parlamentu Europejskiego, Piotr Kaczyński, przedstawiciel Team Europe Komisji Europejskiej.
Tematyka debaty stanowiła podsumowanie najważniejszych działań instytucji unijnych w mijającym roku. Spotkanie było przeniesieniem na grunt lokalny dyskusji dotyczącej kształtu i przyszłości Unii Europejskiej. Zaproszeni goście odnieśli się do problemu brexitu i przybliżyli kwestie sporne na linii Bruksela-Warszawa w sprawie reformy sądownictwa w naszym kraju.
Na zakończenie debaty uczennice Szkoły Edukacji Innowacyjnej z Jarosławia przedstawiły pokaz mody zainspirowany flagami państw UE.
05.12.2018

Lekcja na 12 gwiazdek

Uczniowie klasy III D mieli okazję wziąć udział w spotkaniu na temat „Wspólny rynek czyli edukacja i praca w UE ” Zajęcia prowadził dwuosobowy zespół : Monika Lewicka–Bułatek - ekspert z zakresu integracji europejskiej oraz Karolina Palimąka - animator młodzieżowy.
Spotkanie jest realizowane w ramach III edycji kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”
Koordynatorem przedsięwzięcia jest Pani Ewę Koprowicz a realizuje je Stowarzyszenie Społeczno – Ekonomiczne ABSOLWENT działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce w partnerstwie z siecią Europe Direct i Eurodesk.
Uczniowie biorący udział w zajęciach otrzymali materiały mówiące o genezie wspólnot europejskich
oraz przybliżające zasady funkcjonowania Unii Europejskiej . Wykorzystanie prezentacji multimedialnej i praca w czteroosobowych grupach pozwoliły zapoznać się z rynkiem pracy UE oraz możliwością dalszego kształcenia. Spotkanie ukazało młodzieży praktyczny wymiar polskiego członkostwa w Unii Europejskiej i jego wpływ na nasze życiowe wybory. Zajęcia wyróżniały się interaktywną formułą jak i zastosowaniem niestandardowych metod edukacyjnych.
05.12.2018

Międzynarodowy projekt „Unser Erbe im Zeitwandel/ Our heritage in changing times”

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 realizowałam z uczniami klas pierwszych i drugich czteromiesięczny projekt na platformie eTwinning we współpracy z krajami partnerskimi z Węgier (koordynator projektu), Hiszpanii, Turcji i Słowacji. W projekcie brało udział 17 uczniów naszej szkoły z klas pierwszych i drugich.
Projekt nosił nazwę „Unser Erbe im Zeitwandel” (w wolnym tłumaczeniu „Nasze dziedzictwo na przestrzeni lat”). Był to projekt dwujęzyczny- realizowany w języku niemieckim i angielskim.

Celem głównym projektu było zbadanie, jak zmieniało się nasze najbliższe środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe i historyczne na przestrzeni lat i jaką postać ma dzisiaj.
Cele szczegółowe projektu:
- Wspieranie samodzielności, innowacyjności, kreatywnego myślenia uczniów.
- Rozwój umiejętności posługiwania się TIK.
- Rozwój kompetencji językowych.
- Wspieranie aktywności uczniów.

« poprzednia 1 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15228 229 następna »