LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

UFF - JAK GORĄCO…

Od marca do czerwca grupa uczniów z klas IIA i IID realizowała projekt CEO – „Klimat to temat!”
W trakcie lekcji przyrody pogłębiliśmy wiadomości na temat przyczyn oraz skutków zmian klimatu, uświadomiliśmy sobie co od nas zależy i jak zmieniać złe nawyki/przyzwyczajenia.
Przeprowadziliśmy kampanie edukacyjno – informacyjne:
"Odżywiaj się zdrowo, dbaj o klimat wzorowo" : przedstawiono zasady zdrowego żywienia, zwracając uwagę na wykorzystanie produktów lokalnych; opracowano porady jak nie marnować jedzenia, jak właściwie przechowywać produkty, jakich opakowań używać. Opracowano ulotki informacyjne, plakaty oraz przygotowano poczęstunek eco.
"Pokonaj zanieczyszczenia powietrza": przeprowadzono akcję - podejmij wyzwanie i na długiej przerwie załóż maskę na znak, że pamiętasz o środowisku i dbasz o nie, czemu towarzyszyło smakowanie truskawek z domowego ogródka. Opracowano ulotki , plakaty informujące o zanieczyszczeniu powietrza i jak możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Aby dotrzeć do jak największej liczby osób naszej społeczności szkolnej, wykorzystaliśmy szkolny radiowęzeł oraz formę ulotek informujących o przyczynach zmian klimatu, skutkach oraz akcentujące co każdy z nas może zmienić.
W trakcie realizacji projektu doskonaliliśmy współpracę w zespołach zadaniowych oraz dobór środków dla jak najlepszego przekazu tematu. Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonych kampanii, zarówno uczniowie jak i nauczyciele włączyli się do naszych akcji, dzięki czemu odczuliśmy, że jest to dla wszystkich ważny temat.
Obecnie doświadczamy wysokich temperatur, powodzi, nawałnic – nie bądźmy obojętni i wdrażajmy działania na rzecz poprawy klimatu!

Szkolny koordynator projektu – Marta Rybczyk
13.06.2019

Ogłoszenie

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z dnia 11.06.2019 r. o pisemnym konkursie ofert na najem pomieszczeń użytkowych na parterze budynku A Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie o łącznej powierzchni 42,2 m2


  1. Zarządzenie 3/2019 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z dnia 11.06.2019 r. w sprawie najmu pomieszczeń użytkowych na parterze budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie
  2. formularz ofertowy

11.06.2019

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

13 czerwca w atrium Liceum Ogólnokształcącego
odbędzie się próba ustanowienia rekordu czytania w jednym momencie.
Będzie to część ogólnopolskiej akcji czytelniczej
JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!
Biblioteka szkolna zaprasza więc
czytelników i miłośników dobrej lektury: nauczycieli, uczniów, studentów, dorosłych, seniorów do udziału we wspólnym czytaniu i dołożenia swojej cegiełki w ustanowieniu rekordu.
Możemy udowodnić, że Strzyżów czyta!
W tym roku nasza szkolna akcja odbędzie się pod hasłem:
Miłość nie jedno ma imię…
Przynosimy własne książki (dziewczęta oczywiście o miłości) lub wypożyczamy ze zbiorów biblioteki i będziemy czytać wspólnie przez 5 minut – każdy to, na co ma ochotę. A potem.. kilka niespodzianek.
11.06.2019

Wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli

W dniach od 5 do 8 czerwca byłem uczestnikiem przygody, której doświadczyło 24 nauczycieli z naszego kraju. W ramach docenienia naszego (mojego i uczniów) udział w Dialogach Obywatelskich organizowanych przez Komisję Europejską i w projekcie „Lekcja na 12 gwiazdek” zostałem zaproszony wraz z innymi nauczycielami do Brukseli. Komisja Europejska zorganizowała nam przelot, zakwaterowanie w hotelu ,posiłki z kuchni śródziemnomorskiej i szereg atrakcyjnych wykładów oraz warsztatów. Zajęcia odbywały się w budynku KE Berlaymont a dotyczyły takich tematów jak:
Fake news i dezinformacja w UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych Dialog obywatelski, czyli jak Komisja rozmawia z obywatelami Sieć Europe Direct Polityka spójności, równe szanse rozwojowe, wspólne cele i wartości Działania i rola Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji, programy i projekty dla nauczycieli.
Większość spotkań miała miejsce w niepowtarzalnej scenerii ,bo w sali obrad Komisji gdzie na miejscu komisarzy przez dwa dni siedzieli nauczyciele prezentujący swoje scenariusze zajęć, doświadczenia i metody pracy z młodzieżą nad tematyką funkcjonowania i perspektywami UE.
Moje wystąpienie dotyczyło scenariusza lekcji prowadzonej metodami aktywnymi na temat ścieżki legislacyjnej w UE Nauczyciele z różnych krajów dzielili się doświadczeniami w realizacji projektu Erasmus. Była też okazja zwiedzenia siedziby Parlamentu Europejskiego i Muzeum Historii Europy. Przez cały czas wizyty towarzyszyli nam pracownicy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, którzy przygotowali program pobytu i starali się go uatrakcyjnić poprzez nocne zwiedzanie Brukseli połączone z degustacją produktów krajowych czyli czekolady i piwa. Tą drogą dziękuję wszystkim, którzy wsparli mnie w realizacji projektu i wizyty.
Grzegorz Adamczyk
11.06.2019

V Profilaktyczna Gra Miejska „Z ekologią w tle”

Już po raz piąty Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie wraz z Komendą Powiatową Policji oraz Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Strzyżowski było organizatorem akcji profilaktycznej, która – jak co roku – obfitowała w szereg atrakcji. Głównym celem akcji, która miała miejsce 4 czerwca, było szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, propagowanie zdrowych zachowań oraz wskazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Uczestnikami V Profilaktycznej Gry Miejskiej, w tym roku odbywającej się pod hasłem „Z ekologią w tle”, byli gospodarze – uczniowie strzyżowskiego liceum oraz młodzież ze szkół podstawowych ze Strzyżowa, Godowej, Wysokiej Strzyżowskiej, Czudca oraz Wiśniowej. Honorowy patronat nad imprezą sprawował Starosta Strzyżowski Bogdan Żybura.

« poprzednia 1 25 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15246 247 następna »