LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

24.09.2018r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców
godz. 17.15 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły,
zmiany w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

16.11.2018r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze
Zapoznanie rodziców uczniów klas I i II z programem nauczania
wychowania do życia w rodzinie.
Szkolenie dla rodziców :
klas I - w ramach innowacji „Uczenie się jest fajne” ( szkolenia w klasach)
klas II - Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze świadczące o zażyciu przez dziecko substancji
psychoaktywnych.

18.01.2019r. godz.16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2018/19
- Szkolenie dla rodziców Kl. III – stres przedmaturalny(szkolenia w klasach)

25.04.2019r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00
- Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
20.09.2018

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza miało bardzo podniosły charakter. Nie tylko dlatego, że – jak co roku – odświętnie ubrani uczniowie świętowali początek nowego etapu edukacji. Jedni skupieni, niepewni tego, co przyniosą kolejne dni – to pierwszoklasiści, rozglądający się z ciekawością po nowej dla nich szkole i zawierający pierwsze szkolne znajomości. Drudzy przeciwnie – roześmiani, zrelaksowani, wypoczęci, powracający po wakacjach do rzeczywistości dobrze im już znanej i oswojonej: sal, nauczycieli i – przede wszystkim – dawno niewidzianych kolegów.

Wyniki matury 2018 - Maturalny sukces naszych informatyków!

Maturzyści LO w Strzyżowie w tegorocznej maturze osiągnęli bardzo dobre wyniki wśród szkół woj. podkarpackiego.

Wysoka zdawalność naszych uczniów - 97,3%, w liceach woj. podkarpackiego - 88,7%

Średnia wyników egzaminów na poziomie podstawowym:
matematyka - 73,8%, woj podkarpackie - 57%, kraj - 56%
język angielski - 82,7%, woj podkarpackie - 71%, kraj - 73%
język niemiecki - 74,3%, woj podkarpackie - 59%, kraj - 61%

Maturalny sukces naszych informatyków: średni wynik wyższy o  41% niż w woj. podkarpackim.
Osiągnięty przez informatyków wynik (70%) jest najlepszy wśród wszystkich szkół średnich województwa podkarpackiego!

Wyniki innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
  • matematyka - średni wynik wyższy o 23,4% niż w woj. podkarpackim, co daje 3-cie miejsce w klasyfikacji liceów.
  • geografia - średni wynik wyższy o 23, 1% niż w woj. podkarpackim - 5-te miejsce w województwie.
  • język angielski - średni wynik wyższy o 12,4% niż w woj. podkarpackim
  • fizyka - średni wynik wyższy o 17% niż w woj. podkarpackim - 5-te miejsce w województwie.

06.07.2018

Konkurs języka angielskiego : GREAT POLES

W kwietniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie języka angielskiego pod hasłem GREAT POLES organizowanym przez organizację młodzieżową Young Talent Management, Stowarzyszeniem British Alumni Society oraz wydawnictwem Oxford University Press. Celem akcji było szerzenie wiedzy o Polakach, którzy zmienili bieg historii. Konkurs polegał na wyszukaniu i opisaniu niezwykłej osoby narodowości polskiej lub polskiego pochodzenia, która wywarła znaczący wpływ na świat, wprowadziła nowe, inspirujące wartości, zwrot wydarzeń, pozytywne zmiany lub osiągnęła coś bardzo niezwykłego. W konkursie przewidziano dwie kategorie:
1.    osiągnięcia historyczne gdzie zadaniem uczniów było napisanie eseju o wybranej osobie
2.    osiągnięcia współczesne polegające na przeprowadzeniu i zapisaniu wywiadu z wybraną osobą.

Inspiracją do zorganizowania konkursu jest 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zadanie było o tyle trudne, że podana była lista osób zastrzeżonych, których uczniowie nie mogli opisać. Czterech uczniów podjęło się tego zadania i znalazło czas na napisanie pracy i przesłanie jej do komisji konkursowej. Prace konkursowe uczniów naszej szkoły zawierały biografie następujących osób:

Wiktoria Śliwińska kl. I A Cyprian Kamil Norwid
Marlena Cichosz kl. I A Zygmunt Szlachta
Mateusz Kuczek kl. I A Henryk Arctowski
Aleksandra Tęcza kl. II B Anna German

Napisane przez uczniów prace spełniały określone przez organizatorów kryteria, zawierały interesujące informacje dotyczące życiorysu wybranej osoby jak również wydarzeń i czynów, które miały wpływ na bieg historii naszego kraju w dziedzinie nauki, literatury, kultury czy odkryć geograficznych. Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję podjęcia się tego niełatwego i czasochłonnego zadania. Chociaż żaden z uczniów nie zdobył nagrody, to przygotowanie pracy wymagało wykazania się pomysłowością, umiejętnością wyszukiwania informacji oraz sprawnością napisania logicznego i spójnego tekstu, atrakcyjnego dla potencjalnego odbiorcy. Jak każdy wysiłek w kierunku rozwijania umiejętności językowych tak i napisanie eseju wzmacniło znajomość języka i swobodę posługiwania się językiem na różnych obszarach. Myślę, że udział w tak prestiżowym konkursie przyniósł uczniom wiele satysfakcji i motywację do dalszej pracy.

Karina Zając- opiekun grupy
04.07.2018

MELTING POT – Jarmark kulturalny z Erasmusem+ 19 czerwca 2018r.

Tym wydarzeniem zespół projektu Erasmus+ W drodze do Europy podsumował całoroczny cykl inicjatyw, mających na celu promocję nauki języków obcych oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na kultury innych krajów.
W międzyklasowych rozgrywkach, w klimacie wielojęzycznej i wielokulturowej Europy, wzięły udział wszystkie pierwsze i drugie klasy LO oraz zaproszeni goście – uczniowie klasy 7B szkoły podstawowej i 2E gimnazjum przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Strzyżowie oraz gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością także przebywający w Polsce wolontariusze – Jenny z Hong Kongu i Pepe z Meksyku. Drużyny zaangażowały do udziału również wychowawców i innych nauczycieli oraz starszych kolegów – absolwentów szkoły. Całość wydarzenia została zarejestrowana przez iTV - Internetową Telewizję Południe, a relację można obejrzeć pod adresem:

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10217 218 następna »