LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

WARSZTATY WEEKENDOWE ADAMED SMART UP

Od kilku lat uczniowie realizujący biologię i chemię na poziomie rozszerzonym uczestniczą w ogólnopolskich warsztatach weekendowych, które są organizowane przez firmę farmaceutyczną Adamed. Od dwóch lat projekt ten realizowany jest we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie odbywają się zajęcia. Dotychczas miałyśmy możliwość wzięcia udziału w trzech edycjach programu, w ramach których rozwijałyśmy swoje zainteresowania z zakresu biochemii, toksykologii kosmetyków i materiałów wybuchowych. Program weekendowych warsztatów obejmuje zajęcia wykładowe oraz laboratoryjne. Ten innowacyjny sposób nauki pozwala zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Ponadto jest to doskonały sposób na popularyzację nauki i wspieranie rozwoju młodzieży. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu.
Uczestniczki warsztatów: Paulina Babiarz, Gabriela Chmiel, Patrycja Nowicka, Katarzyna Drozd
17.06.2019

Dzień Dziecka „naukowo”

W sobotę 1.06.br, grupa 33 uczniów z klas: 1B, 2B i 2C o profilu biologiczno-chemicznym udała się na kolejne zajęcia warsztatowo-laboratoryjne odbywające się na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunami tej „gromadki” dużych dzieci były panie M.Woźnicka i K.Ossowska. Pierwszą częścią naszego pobytu były wykłady. Najpierw wysłuchaliśmy wystąpienia pana dra Mateusza Mołonia pt. „Biotechnologia-Pokolenie GMO”, gdzie tematem wiodącym była komórka i procesy molekularne w niej zachodzące. Drugi wykład, zaprezentowany przez panią dr Agatę Stadnicką-Futoma,dotyczył różnorodności budowy i rodzajów kwiatów oraz ich przystosowań do procesu zapylania. Po wysłuchaniu wykładów rozpoczęliśmy część praktyczną zajęć-warsztaty laboratoryjne. Pod czujnym okiem prowadzących ćwiczenia wykładowców, w laboratorium biochemicznym doświadczalnie sprawdzaliśmy czynniki aktywacji i dezaktywacji białek, zgłębialiśmy tajniki starzenia się komórek oraz dzięki obserwacjom mikroskopowym poznawaliśmy mutanty muszki owocowej Drosophila melanogaster. Z kolei na zajęciach laboratoryjnych z  botaniki pracowaliśmy na  bogatym i różnorodnym „materiale kwiatowym”. Nasz zachwyt wzbudziły zarówno barwy jak i zapachy kwiatów, które unosiły się w sali. Samodzielnie preparując kwiaty, opracowaliśmy z pomocą pani doktor tzw. wzory kwiatowe. Na początku sprawiało nam to trochę trudności, ale z każdą kolejną próbą szło nam coraz lepiej.
Zajęcia zakończyły się o godz. 14. Pełni nowej, ale też „starej”, utrwalonej dzięki warsztatom wiedzy, wróciliśmy do domu. Cieszy nas, że możemy uczestniczyć w takich zajęciach. Udział w nich pobudza aktywność poznawczą uczniów, doskonali umiejętności i rozwija zainteresowania. Oprócz korzyści naukowych, takie wyjazdy są dobrą okazją do zapoznania się uczestników ze specyfiką działalności uczelni i oferowanymi przez nią kierunkami studiów.
Uczestnicy wyjazdu
14.06.2019

Informacja o skróconych lekcjach w dniach 13 i 14 czerwca

W dniach 13 i 14 czerwca lekcje począwszy od lekcji 4 zostają skrócone o 15 min.

Czas trwania skróconych lekcji w tych dniach:

4. 10:45 - 11:15
5. 11:20 - 11:50
6. 11:55 - 12:25
7. 12:30 - 13:00
8. 13:05 - 13:35

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie
13.06.2019

UFF - JAK GORĄCO…

Od marca do czerwca grupa uczniów z klas IIA i IID realizowała projekt CEO – „Klimat to temat!”
W trakcie lekcji przyrody pogłębiliśmy wiadomości na temat przyczyn oraz skutków zmian klimatu, uświadomiliśmy sobie co od nas zależy i jak zmieniać złe nawyki/przyzwyczajenia.
Przeprowadziliśmy kampanie edukacyjno – informacyjne:
"Odżywiaj się zdrowo, dbaj o klimat wzorowo" : przedstawiono zasady zdrowego żywienia, zwracając uwagę na wykorzystanie produktów lokalnych; opracowano porady jak nie marnować jedzenia, jak właściwie przechowywać produkty, jakich opakowań używać. Opracowano ulotki informacyjne, plakaty oraz przygotowano poczęstunek eco.
"Pokonaj zanieczyszczenia powietrza": przeprowadzono akcję - podejmij wyzwanie i na długiej przerwie załóż maskę na znak, że pamiętasz o środowisku i dbasz o nie, czemu towarzyszyło smakowanie truskawek z domowego ogródka. Opracowano ulotki , plakaty informujące o zanieczyszczeniu powietrza i jak możemy przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Aby dotrzeć do jak największej liczby osób naszej społeczności szkolnej, wykorzystaliśmy szkolny radiowęzeł oraz formę ulotek informujących o przyczynach zmian klimatu, skutkach oraz akcentujące co każdy z nas może zmienić.
W trakcie realizacji projektu doskonaliliśmy współpracę w zespołach zadaniowych oraz dobór środków dla jak najlepszego przekazu tematu. Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonych kampanii, zarówno uczniowie jak i nauczyciele włączyli się do naszych akcji, dzięki czemu odczuliśmy, że jest to dla wszystkich ważny temat.
Obecnie doświadczamy wysokich temperatur, powodzi, nawałnic – nie bądźmy obojętni i wdrażajmy działania na rzecz poprawy klimatu!

Szkolny koordynator projektu – Marta Rybczyk
13.06.2019

Ogłoszenie

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z dnia 11.06.2019 r. o pisemnym konkursie ofert na najem pomieszczeń użytkowych na parterze budynku A Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie o łącznej powierzchni 42,2 m2


  1. Zarządzenie 3/2019 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie z dnia 11.06.2019 r. w sprawie najmu pomieszczeń użytkowych na parterze budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie
  2. formularz ofertowy

11.06.2019

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10239 240 następna »