LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Żegnamy panią Danutę Balawender


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 lipca 2019r zmarła
p. Danuta Zasucha - Balawender,
emerytowana nauczycielka języka polskiego, której całe życie zawodowe
związane było z Zespołem Szkół w Strzyżowie, Liceum Ekonomicznym
i Liceum Ogólnokształcącym. Żegnamy wspaniałego człowieka,
panią Danutę, która żyła i pracowała wśród nas i z nami.Msza Święta oraz uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 lipca 2019r. o godz. 15.00 w Strzyżowskiej Farze.
16.07.2019

Uroczysta gala Olimpiady Literatury i Języka Polskiego


W dniu 12 czerwca absolwent naszej szkoły, Mateusz Wiater, uczestniczył w uroczystej gali podsumowującej XLXIX edycję Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica – siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie miał okazję odebrać dyplom i nagrody za zdobycie tytułu laureata III lokaty Olimpiady. Pomimo żaru lejącego się z nieba i uciążliwości podróży, uczestnictwo w tak podniosłej uroczystości było wielkim przeżyciem, a odebranie nagrody z rąk Pani Profesor Teresy Kostkiewiczowej przywilejem i zaszczytem.
19.06.2019

WARSZTATY WEEKENDOWE ADAMED SMART UP

Od kilku lat uczniowie realizujący biologię i chemię na poziomie rozszerzonym uczestniczą w ogólnopolskich warsztatach weekendowych, które są organizowane przez firmę farmaceutyczną Adamed. Od dwóch lat projekt ten realizowany jest we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, gdzie odbywają się zajęcia. Dotychczas miałyśmy możliwość wzięcia udziału w trzech edycjach programu, w ramach których rozwijałyśmy swoje zainteresowania z zakresu biochemii, toksykologii kosmetyków i materiałów wybuchowych. Program weekendowych warsztatów obejmuje zajęcia wykładowe oraz laboratoryjne. Ten innowacyjny sposób nauki pozwala zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Ponadto jest to doskonały sposób na popularyzację nauki i wspieranie rozwoju młodzieży. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach programu.
Uczestniczki warsztatów: Paulina Babiarz, Gabriela Chmiel, Patrycja Nowicka, Katarzyna Drozd
17.06.2019

Dzień Dziecka „naukowo”

W sobotę 1.06.br, grupa 33 uczniów z klas: 1B, 2B i 2C o profilu biologiczno-chemicznym udała się na kolejne zajęcia warsztatowo-laboratoryjne odbywające się na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opiekunami tej „gromadki” dużych dzieci były panie M.Woźnicka i K.Ossowska. Pierwszą częścią naszego pobytu były wykłady. Najpierw wysłuchaliśmy wystąpienia pana dra Mateusza Mołonia pt. „Biotechnologia-Pokolenie GMO”, gdzie tematem wiodącym była komórka i procesy molekularne w niej zachodzące. Drugi wykład, zaprezentowany przez panią dr Agatę Stadnicką-Futoma,dotyczył różnorodności budowy i rodzajów kwiatów oraz ich przystosowań do procesu zapylania. Po wysłuchaniu wykładów rozpoczęliśmy część praktyczną zajęć-warsztaty laboratoryjne. Pod czujnym okiem prowadzących ćwiczenia wykładowców, w laboratorium biochemicznym doświadczalnie sprawdzaliśmy czynniki aktywacji i dezaktywacji białek, zgłębialiśmy tajniki starzenia się komórek oraz dzięki obserwacjom mikroskopowym poznawaliśmy mutanty muszki owocowej Drosophila melanogaster. Z kolei na zajęciach laboratoryjnych z  botaniki pracowaliśmy na  bogatym i różnorodnym „materiale kwiatowym”. Nasz zachwyt wzbudziły zarówno barwy jak i zapachy kwiatów, które unosiły się w sali. Samodzielnie preparując kwiaty, opracowaliśmy z pomocą pani doktor tzw. wzory kwiatowe. Na początku sprawiało nam to trochę trudności, ale z każdą kolejną próbą szło nam coraz lepiej.
Zajęcia zakończyły się o godz. 14. Pełni nowej, ale też „starej”, utrwalonej dzięki warsztatom wiedzy, wróciliśmy do domu. Cieszy nas, że możemy uczestniczyć w takich zajęciach. Udział w nich pobudza aktywność poznawczą uczniów, doskonali umiejętności i rozwija zainteresowania. Oprócz korzyści naukowych, takie wyjazdy są dobrą okazją do zapoznania się uczestników ze specyfiką działalności uczelni i oferowanymi przez nią kierunkami studiów.
Uczestnicy wyjazdu
14.06.2019

Informacja o skróconych lekcjach w dniach 13 i 14 czerwca

W dniach 13 i 14 czerwca lekcje począwszy od lekcji 4 zostają skrócone o 15 min.

Czas trwania skróconych lekcji w tych dniach:

4. 10:45 - 11:15
5. 11:20 - 11:50
6. 11:55 - 12:25
7. 12:30 - 13:00
8. 13:05 - 13:35

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie
13.06.2019

« poprzednia 1 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14246 247 następna »