LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ja – Ty - Niepodległa

Jako że w tym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w poniedziałek, już w piątek 8 listopada przystąpiliśmy do świętowania 101. rocznicy odzyskania niepodległości, czyniąc to w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Akcja polegała na wspólnym odśpiewaniu o symbolicznej godzinie 11.11 wszystkich czterech strof hymnu, niemniej Samorząd Uczniowski naszej szkoły wraz z opiekunem – panią Dorotą Skurą nie byłby sobą, gdyby nie postanowił tego wspaniałego święta dodatkowo upiększyć. Dlatego też, oprócz wspólnego odśpiewania hymnu w atrium, nasze szkolne świętowanie wolności Polski zawierało jeszcze odtańczenie poloneza, konkursy na najpiękniejsze patriotyczne przebranie (koniecznie w tonacji biało-czerwonej!) i kotylion, który będzie mógł być wykorzystany w zwyczajowym 11-listopadowym pochodzie oraz turniej tenisa stołowego o tytuł Szkolnego Orła. Szkolnym uroczystościom towarzyszyła wystawa ponad 60 wizerunków Józefa Piłsudskiego i orła – jako symbolu narodowego.
Wyniki konkursów przedstawiają się następująco:
Zwycięzcami turnieju tenisa stołowego zostali: Karina Noga z klasy IIB w kategorii dziewcząt oraz Kacper Kwater z klasy IBp w kategorii chłopców.
W konkursie na najpiękniejszy kotylion wyróżnieni zostali: w kategorii „kotylion ze wstążeczki” – Sylwia Dąbrowska (IBp), Liwia Bosek (IBp), Julia Szaro (IBg), Kinga Steczkowska (IIID), a w kategorii „kotylion papierowy” – Weronika Dąbrowiecka (IBp) i Marlena Strzępek
12.11.2019

Świętujemy 101. rocznicę odzyskania niepodległości w naszej szkole!

pod hasłem Ja – Ty - Niepodległa Weź udział!!!1.Wystawa prac
Każda chętna osoba może wykonać dowolną techniką swoja wersję orła lub portret J. Piłsudskiego na kartce o formacie A4. Prace przyjmują nauczyciele historii do 7. listopada.

2. 8 listopada szkolny Dzień dla Niepodległej: godz. 11:11 - „Szkoła do hymnu”
W atrium wspólnie odśpiewamy 4 zwrotki hymnu narodowego podobnie jak uczniowie szkół w całej Polsce. Na wspólne śpiewanie każdy przyniesie swój własny kotylion, a 3 najładniejsze w danej klasie - wybrane przez samorząd klasowy - wezmą udział w konkursie.
(Kotylion o średnicy rozety nie większej niż 10 cm, technika wykonania prac jest dowolna: papier, włóczka, filc, wstążka, itp., kotylion powinien być wykonany zgodnie wytycznymi Prezydenta RP , czyli: „Kokarda narodowa” to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może zostać odwrócona tylko jeśli jest ona podkładką pod Orła”)

Ponadto zachęcamy wszystkich do konkursu na  najciekawszy i najładniejszy makijaż, biżuterię i strój patriotyczny. (Za oryginalne i kreatywne pomysły przewidujemy drobne nagrody).
Samorząd szkolny zachęca wszystkich uczniów i nauczycieli do wspólnej zabawy w barwy narodowe na wesoło!
11.11.2019

Konkurs na logo Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkolne Koła Wolontariatu działające przy Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Strzyżowie ogłasza konkurs na logo Szkolnego Koła Wolontariatu

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs jest adresowany do uczniów LO w Strzyżowie.
2. Każdy uczestnik dostarcza pracę wykonaną dowolna techniką, oznaczoną godłem oraz oznaczoną takim samym godłem kopertę zawierającą kartkę z danymi osobowymi:
- imię i nazwisko autora
- klasa, kontakt telefoniczny
Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu. Dane osobowe nie będą udostępniane. Osobom biorącym udział w konkursie lub ich opiekunom prawnym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wyłonienia laureatów konkursu
3. Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autorstwa zbiorowego.
4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
5. Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i wystawowych.
6. Zgłoszenie pracy do konkursu stanowi wyrażenie zgody uczestnika lub jego prawnego opiekuna na jej publikację na stronie szkoły i jej profilu na facebooku.
7.Prace konkursowe winny być złożone w gabinecie pedagoga szkolnego do dnia 30 listopada 2019 r.

PODSUMOWANIE PRAC I  NAGRODY:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Ocenie podlegać będą: samodzielność i oryginalność prac oraz ich zgodność z tematyką. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i rozdaniu nagród uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca laureaci otrzymają nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.
08.11.2019

ZAGRAJ O TYTUŁ SZKOLNEGO ORŁA TENISA STOŁOWEGO!!!

8 LISTOPADA
WEŹ UDZIAŁ

Z okazji Święta Niepodległości zapraszamy uczniów LO do rozgrywek w kategoriach dziewcząt i chłopców. Zgłoszenia w bibliotece szkolnej do czwartku do godz. 14.00.
08.11.2019

„Miłość sprawdza się w czynie”

Św. Grzegorz Wielki

W uroczystość Wszystkich Świętych, uczniowie naszej szkoły, którzy chętnie udzielają się w różnych działaniach charytatywnych, po raz kolejny wzięli udział w kweście odbywającej się na cmentarzu św. Michała w Strzyżowie. Inicjatorem tej corocznej akcji jest Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, które przesłało słowa wdzięczności za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki:
„Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy. Bez Was i Waszego zaangażowania i pomocy nie byłoby to możliwe. Bardzo dziękujemy za cały trud i poświęcenie swojego wolnego czasu i wiarę w to, że możemy to zrobić. To Wasz sukces, którym nas obdarowaliście”.
Dochód z tegorocznej zbiórki przeprowadzonej na łącznie 44 cmentarzach Rzeszowa i innych miejscowości Podkarpacia przeznaczony zostanie na zakup windy w schronisku dla bezdomnych kobiet w podrzeszowskiej Racławówce oraz na bieżące potrzeby Towarzystwa. Organizacja prowadzi jeszcze m.in. schroniska dla mężczyzn w Jaśle i Rzeszowie oraz kuchnię dla ubogich wydającą około 800 posiłków dziennie. W tym roku zebrano 162,5 tysiąca złotych, ustanawiając tym samym nowy rekord. Kwota jest większa o 7,5 tysiąca zł w porównaniu do roku ubiegłego.
Szkolne Koło Caritas pragnie również podziękować za współpracę p. Joannie Wnęk, która już od wielu lat podejmuje tę inicjatywę w naszej społeczności szkolnej, ucząc tym samym młodzież wrażliwości na potrzeby innych.

Ks. Karol Hadam
Asystent SKC
06.11.2019

« poprzednia 1 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14253 254 następna »