LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Próbna Matura z matematyki

W dniu 7.03.2012 r. w naszej szkole odbędzie się próbny egzamin maturalny z matematyki przygotowany przez Centralną Komisje Egzaminacyjną. Nowością w stosunku do egzaminów próbnych przygotowanych i przeprowadzonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w 2009 i 2010 roku jest fakt, że prace uczniów zostaną ocenione w szkole przez nauczycieli. Nauczyciele zapoznają się ze schematami oceniania, co umożliwi zastosowanie szczegółowych kryteriów (takich, jakie stosują egzaminatorzy) do oceny prac uczniów.
Lekcje w tym dniu będą skrócone o 15 min. i rozpoczną się od godz. 11:00 .
Szczegółowy harmonogram został wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń.
01.03.2012