LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Kromka chleba dla sąsiada

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas po raz kolejny włączyli się w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności, która tym razem odbyła się w ramach akcji „Kromka chleba dla sąsiada”. Celem tego przedsięwzięcia było przede wszystkim wsparcie osób starszych w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa, a w sposób szczególny młodzieży na ich los poprzez zbieranie produktów żywnościowych pierwszej potrzeby. Zbiórka żywności odbyła się w dniach od 20 do 21 września w sklepie „Biedronka” znajdującym się przy ul. Kombatantów w Strzyżowie. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym. Rozprowadzaniem paczek zajmie się Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii farnej w Strzyżowie, który przy tego typu akcjach chętnie współpracuje z naszymi wolontariuszami.

Papież Franciszek ostrzega: „Naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci, stracił ją”. Niech te słowa pobudzają naszą wrażliwość na potrzeby seniorów, którzy żyją wśród nas.
24.09.2019