LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Plan zajęć - oznaczenie grup przedmiotowych

Proszę zapoznać się z oznaczeniem grup przedmiotowych w klasach na rok szkolny 2019/20.
Na liście nie podano tych przedmiotów rozszerzenia, które są realizowane wspólnie przez wszystkie grupy w danej klasie. Np. takim przedmiotem jest biologia w klasie 2B.    
    
Oznaczenia numerów grup na zajęciach wf-u są niezależne od podanych w zestawieniu.
To samo dotyczy języków obcych w klasach, w których język obcy nie jest rozszerzany.

1Ap    
 • 1/3    inf_r, fizyka_r
 • 2/3    ang_r, inf_r
 • 3/3    ang_r, fizyka_r    

1Bp    
 • 1/2    ang_r
 • 2/2    mat_r

1Cp    brak

1Dp    
 • 1/2    wos_r
 • 2/2    mat_r

1Ag    brak

1Bg    
 • 1/2    mat_r
 • 2/2    ang_r

1Cg    brak

1Dg    
 • 1/2    ang_r
 • 2/2    mat_r

2A    
 • 1/3    inf_r, fizyka_r
 • 2/3    ang_r, fizyka_r, inf_u
 • 3/3    inf_r, ang_r, fiz_u

2B
 • 1/2    ang_r
 • 2/2    mat_r

2C
 • 1/4    mat_r, geog_r, ang_r, ang_u
 • 2/4    pol_r, wos_r, hist_r
 • 3/4    geogr_r, wos_r, ang_r, ang_u
 • 4/4    pol_r, wos_r, geogr_r

3A    
 • 1/4    inf_r, fizyka_r
 • 2/4    fizyka_r, ang_r, inf_u
 • 3/4    inf_r, ang_r, przyroda
 • 4/4    geogr_r, ang_r, inf_u

3B    brak

3C    brak

3D    
 • 1/3    geogr_r, wos_r, hist_u
 • 2/3    hist_r, ang_r, przyroda
 • 3/3    hist_r, wos_r, przyroda


29.08.2019