LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko – Planeta”

Organizatorem Konkursu przeprowadzanego przy współpracy merytorycznej z Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Ideą konkursu jest propagowanie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego, aktywizacja miłośników przyrody oraz poszerzanie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.
W marcu bieżącego roku odbyła się w naszej szkole XV edycja tego konkursu. Uczniowie brali udział w  teście z zakresu biologii i ochrony środowiska i konkursie prac indywidualnych. Miło nam poinformować, że w teście bardzo dobry wynik uzyskali: Gabriela Chmiel oraz Stanisław Strzępek z klasy 2B, a wyróżnienia otrzymały: Karolina Tokarska, Patrycja Nowicka, Karolina Wietecha i Gabriela Pirga – uczennice z klasy 2B oraz z klasy 1B – Maria Koziarz i Katarzyna Włodyka. Ponadto Komisja Konkursowa wyróżniła pracę indywidualną Gabrieli Chmiel na temat „Piękno polskiej przyrody i jej ochrona”(inspiracją do jej napisania był ostatni obóz naukowy „Roztocza i Polesia czar…).
Nagrodzonym i wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!
K.Ossowska
05.06.2019