LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Podsumowanie VI Dyktando Niepodległościowego „Po polsku o historii”

– sukces uczniów naszego liceum


Historia udziału Liceum Ogólnokształcącego w projekcie krakowskiej Fundacji „Zawsze Warto” i Stowarzyszenia Polonistów swój początek ma jeszcze w roku 2017, kiedy to współorganizowaliśmy I Powiatowe Dyktando Patriotyczne. Wówczas to zostaliśmy poproszeni przez Pana Marka Kondziołkę – przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o przemyślenie możliwości zaangażowania w projekt fundacji i – w konsekwencji – realizację we współpracy z Podkarpackim Kuratorium Oświaty VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Pomimo obaw, onieśmieleni rozległością przedsięwzięcia, uznaliśmy, iż warto wykorzystać doświadczenia i staliśmy się wojewódzkim partnerem projektu, po raz pierwszy realizowanego na Podkarpaciu (oprócz województwa podkarpackiego uczestniczyły w nim szkoły z Lubelszczyzny, Małopolski, Śląska, Opolszczyzny i Dolnego Śląska).
Przedsięwzięcie w istocie było wielkie – w etapie szkolnym Dyktanda uczestniczyło 12331 uczniów z podkarpackich szkół w trzech kategoriach: klas IV-VI szkół podstawowych, klas VII-VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych, w tym wszyscy uczniowie naszej szkoły. Do zadań, które musieliśmy wykonać jako wojewódzki koordynator projektu należała m.in. weryfikacja wszystkich prac, które na etapie szkolnym osiągnęły próg 75%, a było ich około 500, jak również organizacja etapu wojewódzkiego Dyktanda oraz Gali podsumowującej projekt.
     Etap wojewódzki odbył się 7 listopada br. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, dysponującym salą konferencyjną mogącą pomieścić jednorazowo 60 osób, jako że tylu uczniów – zgodnie z regulaminem konkursu – mogło być dopuszczonych do finału w każdej kategorii wiekowej. Z uwagi na fakt, iż Gala – podsumowanie projektu w województwie podkarpackim miała odbyć się już po tygodniu od etapu wojewódzkiego, Podkarpacka Komisja Konkursowa musiała przystąpić do pracy niemal natychmiast, by przed wielkim świętem – 11 listopada możliwe było umieszczenie wyników na stronie dyktanda i poinformowanie tym samym uczniów i ich opiekunów o wynikach konkursowych zmagań. Na szczęście, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji 12 polonistek – członków PKK, wszystko udało się perfekcyjnie i mogliśmy zacząć przygotowywać się do uroczystego podsumowania dyktanda. (link do zdjęć z etapu wojewódzkiego)
    Miało ono miejsce w dniu 14 listopada, kiedy to do Rzeszowa zjechali laureaci VI Dyktanda Niepodległościowego wraz z opiekunami, by w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego świętować zakończenie projektu oraz odebrać zasłużone nagrody i dyplomy. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, Pani Karolina Bogusz – Dyrektor Biura Wojewody Podkarpackiego, Pan Marek Wasiak – Prezes Fundacji „Zawsze Warto” oraz bardzo mocno zaangażowany w projekt z ramienia Kuratorium Oświaty Pan Marek Kondziołka. W przemówieniach zaproszonych gości przebijała się zwłaszcza świadomość ważności przedsięwzięcia jako okazji do poznawania polskiej historii oraz rozwijania szacunku dla narodowej kultury w obliczu 100-lecia odzyskania niepodległości, o czym pisała także Pani Wojewoda Ewa Leniart w liście skierowanym do uczestników uroczystości: „Współcześnie ważnym wyzwaniem jest praca z młodym pokoleniem tak, by przekazać mu wiedzę, umiłowanie polskiej tradycji i historii oraz chęć jej pielęgnowania. Dlatego takie wydarzenia jak to są doskonałą sposobnością, by włączyć w publiczny dyskurs tematy ważne, dotyczące budowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, uwzględniając jednocześnie problemy związane z pielęgnowaniem polskiej tożsamości narodowej”. Piękno polskiej historii w zestawieniu z wrażliwością na sztukę zaprezentowali także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz uczennica SP nr 1 im. Orła Białego w Strzyżowie, prezentując piękny program artystyczny zatytułowany „Kto pyta, co to znaczy wolność”, przygotowany pod kierunkiem p. Violetty Wietechy, z akompaniamentem p. Tomasza Jakubasza. Ten muzyczno-poetycki akcent zakończył uroczystą Galę, ale nim jeszcze wybrzmiały ostatnie takty programu, a uczestnicy udali się na poczęstunek, rozpoczęły się już wstępne rozmowy dotyczące podkarpackiej edycji VII Dyktanda Niepodległościowego. Ilościowy i jakościowy sukces widoczny na poziomie województwa pokazuje bowiem, jak cenna i potrzebna, oczekiwana zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli jest to inicjatywa. Zatem – do zobaczenia za rok!
     Na koniec, by wiadomość wybrzmiała mocno, z radością informujemy, że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wśród 20 laureatów znalazło się aż czworo uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie: Zofia Szczęch, Patrycja Nowicka, Joanna Gorzynik oraz zwycięzca ex aequo VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” – Mateusz Wiater.
Mirosław Czarnik
19.11.2018