LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Europejski Dzień Języków w szkole

Sherlock Holmes and a stolen work of art
- Sherlock Holmes na tropie zaginionego dzieła sztuki

W piątek 26 października na lekcji drugiej odbędzie się turniej językowo-kulturowy pod nazwą
Sherlock Holmes and a stolen work of art. Wydarzenie ma na celu promocję nauczania języków
obcych i reprezentowanych przez nie kultur. W turnieju wezmą udział wszystkie klasy/grupy, które
na lekcji drugiej mają lekcję języka obcego – angielskiego, francuskiego, niemieckiego.
Wszystkie te klasy zapraszamy wraz z nauczycielami na godzinę 8.45 do sali 17.
25.10.2018