LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/19

24.09.2018r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców
godz. 17.15 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły,
zmiany w programie profilaktyczno - wychowawczym szkoły.

16.11.2018r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze
Zapoznanie rodziców uczniów klas I i II z programem nauczania
wychowania do życia w rodzinie.
Szkolenie dla rodziców :
klas I - w ramach innowacji „Uczenie się jest fajne” ( szkolenia w klasach)
klas II - Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze świadczące o zażyciu przez dziecko substancji
psychoaktywnych.

18.01.2019r. godz.16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze - podsumowanie I półrocza 2018/19
- Szkolenie dla rodziców Kl. III – stres przedmaturalny(szkolenia w klasach)

25.04.2019r. godz. 16:00
- Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów klas I i II
godz. 17:00
- Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
Ilona Nowicka
20.09.2018