LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego „Moja Niepodległa”


W dniu 24 stycznia w auli naszego liceum odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego „Moja Niepodległa”, który skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i uczniów najwyższych klas szkół podstawowych z powiatu strzyżowskiego. Zorganizowany przez strzyżowskie liceum, Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza konkurs, miał na celu m.in. upowszechnianie postaw patriotycznych wśród młodzieży, budowanie świadomościowej więzi z przeszłymi pokoleniami oraz propagowanie patriotyzmu poprzez twórczość literacką uczniów i trzeba przyznać, że uczestnicy wywiązali się ze swego zadania celująco. Zarówno przedstawiciele gimnazjów, jak i ich starsi koledzy i koleżanki z liceów w Strzyżowie i Czudcu w sposób bardzo osobisty i – co niezmiernie ważne – przemyślany, zaprezentowali swój stosunek do patriotyzmu i kwestii niepodległości.
W swych pracach, będących wywiadem lub artykułem prasowym, podnosili oni znaczenie narodowej suwerenności, wiążąc ją nie tylko z tragicznymi wydarzeniami z przeszłości i walką pokoleń, dla których „wolność krzyżami się mierzyła”, ale także współczesnym przeświadczeniem, iż „Polska została nam dana pod opiekę” i nie możemy jej zawieść. Dlatego też obok prac, w których autorzy w szczególny sposób eksponowali znaczenie wielkich wydarzeń historycznych dla definiowania patriotyzmu i konieczność wzorowania się na narodowych bohaterach, znaleźć można było także teksty podkreślające fakt, iż „wyjątkowym patriotycznym wyzwaniem nie jest czas wojny, ale pokoju”. Nie tylko śmierć w obronie ojczyzny, ale przede wszystkim praca dla niej, osobisty rozwój naukowy i społeczny, a nawet sposób kształtowania społecznych relacji. Jak bowiem można było przeczytać w jednej z prac: „wyznacznikiem wzorowego obywatela jest również w dużej mierze dbanie o relacje społeczne. Znaczy to, że powinno się szanować wszystkich ludzi oraz ich poglądy, bez względu na stan majątkowy, wygląd czy wiek”.
    W zgodnej opinii organizatorów i jurorów konkurs, który w swym założeniu miał wpisać się w cykl obchodów towarzyszących stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, okazał się sukcesem. Nie tylko z powodu liczby prac, która na niego wpłynęła, a było ich aż 167, ale przede wszystkim z uwagi na zawartość merytoryczną i emocjonalną tekstów. Jak wynikało bowiem z ich analizy, konkurs stał się dla wielu impulsem nie tylko do poznawania historii w wymiarze państwowym czy narodowym, ale także lokalnym, a nawet do eksploracji rodzinnych losów i odnalezienia w nich postaci i postaw godnych naśladowania.            
Wyniki Konkursu przedstawiają się następująco:

Grupa wiekowa: uczniowie gimnazjów i najwyższej klasy szkoły podstawowej:

Nagroda Główna w kategorii artykuł – Łucja Szopa uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku;

Nagroda Główna w kategorii wywiad - Agnieszka Szpiech uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkowej;
Wyróżnienie w kategorii artykuł - Zuzanna Kik uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku;

Grupa wiekowa: uczniowie szkół średnich:

Nagroda Główna w kategorii artykuł – Agata Froń uczennica klasy III E Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;
Nagroda Główna w kategorii wywiad – Aleksandra Tęcza uczennica klasy II B Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Wyróżnienie w kategorii artykuł:
Arkadiusz Szymański uczeń II klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Czudcu;
Katarzyna Wawrzonek uczennica klasy III C Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Mateusz Wiater uczeń klasy II A Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;
Wojciech Kulpiński uczeń klasy II D Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;
Aleksandra Wójtowicz uczennica klasy III C Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie;

Organizatorzy gratulują zarówno nagrodzonym jak i pozostałym uczestnikom konkursu, a także serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację.
26.01.2018