LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18.

25.09.2017r. godz. 16 00 - Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców

godz. 18 00 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Uchwalenie programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły.

17.11.2017r. godz. 16 00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze
Zapoznanie rodziców uczniów klas I i II z programem nauczania
wychowania do życia w rodzinie.
Szkolenie dla rodziców - Asertywność i motywowanie dzieci do 
systematycznej nauki.
19.01.2018r. godz.16 00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze- podsumowanie I półrocza 2017/18
Szkolenie dla rodziców Kl. I i II – komunikacja interpersonalna
Kl. III – stres przedmaturalny

20.04.2018r. godz. 16 oo-Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów
klas I i II 
godz. 17:00 - Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
04.09.2017