LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Planowane terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/18.

25.09.2017r. godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami
Wybory do klasowych rad rodziców

godz. 18:00 - Posiedzenie rady rodziców.
Wybory do Rady Rodziców szkoły
Uchwalenie programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły.

17.11.2017r. godz. 16:00 - Spotkanie z rodzicami
-Rodziców uczniów klas II zapraszamy na spotkanie do auli,
-Rodzice uczniów klas I i III zapraszamy na spotkanie do sal.

klasy II spotkanie dla rodziców- szkolenie Bezpieczeństwo w sieci-
cyberprzemoc

klasy I - szkolenie dla rodziców - motywowanie uczniów do systematycznej nauki, komunikacja interpersonalna w rodzinie

19.01.2018r. godz.16:00 - Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze- podsumowanie I półrocza 2017/18
Szkolenie dla rodziców Kl. I i II – jak stworzyć uczniom warunki sprzyjające efektywnemu uczeniu się
Kl. III – stres przedmaturalny

20.04.2018r. godz. 16:00 -Spotkanie z rodzicami – spotkanie wywiadowcze dla rodziców uczniów
klas I i II 
godz. 17:00 - Spotkanie uczestników olimpiad, najlepszych uczniów (wszystkich klas) i ich rodziców z dyrekcją szkoły i nauczycielami.
04.09.2017