LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Honorowe Dawstwo Szpiku Kostnego