LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Rejonowa Licealiada w piłce koszykowej dziewcząt