LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Zawody Szkolnej Korespondencyjnej Ligi Lekkoatletycznej