LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

XIV Rajd Narciarsko – Pieszy