LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Ostatnia – zimowa - misja