LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Powiatowa Licealiada w szachach drużynowo