LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Eko Komitet działa także w …nocy!