LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Honorowa akcja krwiodawstwa