LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Odwiedziny chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym