LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Debata kandydatów do Samorządu Uczniowskiego 2016