LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Finał Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2013