LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

Przypominamy, że 15.09.2019 r. upływa termin składania deklaracji woli uczestnictwa w programie (dotyczy dofinansowania biletów miesięcznych).
>>druk deklaracji<<

11.09.2019-15.09.2019