LiceumOgólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

2A

Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
1 8:00- 8:45 fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
ang_r-3/3,2/3 #a4 A14
ang_r-3/3,2/3 #a4 A14
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
2 8:50- 9:35 fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
ang-1/3 #a3 A2
ang_r-3/3,2/3 #a4 A14
ang_r-3/3,2/3 #a4 A14
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
3 9:40-10:25 pol WW AA pol WW AA mat_r MJ A9 mat_r MJ A9 rel xH AA
4 10:45-11:30 ang-1/3 #a3 A2
ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
pol WW AA niem-1/2 WJ A2a
fr-2/2 #fr2 A2
mat_r MJ A9 g.w. WB A1
5 11:35-12:20 niem-1/2 WJ A2a
fr-2/2 #fr2 A16
wf-1/2 ZA sg1
wf-2/2 GR A17
wf-1/2 ZA A17
wf-2/2 GR sg1
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
fizyka_r-1/2,2/2 #fi2 A6
mat MJ A9
6 12:25-13:10 mat_r MJ A9 wf-1/2 ZA b1
wf-2/2 GR sgf
hist_u AG A13 ang-1/3 #a3 A2
inf_u-2/3 PB A8
przyroda-3/3 RM A6
pol WW A9
7 13:15-14:00 mat MJ A9 rel xH A10a inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
  ang_r-3/3,2/3 #a4 A14
ang_r-3/3,2/3 #a4 A14
8 14:05-14:50 inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
mat MJ A9 inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
inf_r-1/3,3/3 #ir2 A8
hist_u AG A13 ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
ang_r-3/3,2/3 #a4 A12
Plan obowiązuje od 11. maja 2020 r. .
Wydrukuj plan lekcji
Aktualizacja: 10.05.2020 12:29